GENERAL DIRECTOR - Jan Pogány ARTISTIC DIRECTOR - Midori Ahmed Agencja Koncertowa Presto we Wrocławiu INTERNATIONAL BRAHMS FESTIVAL Brahms in Wroclaw  -  Romantic Adventure 20 - 25 May 2017 VI International Brahms Festival REGULAMIN formularz akredytacyjny (pdf.) formularz akredytacyjny (docx.) Regulamin i zasady otrzymania akredytacji: 1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód. 2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz przesłać na adres info@brahms-festival.com Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające podpis i wszystkie wymagane informacje. 3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu  15 maja 2017 r. 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. 5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne. Akredytowani dziennikarze / fotoreporterzy/ kamerzyści otrzymają od organizatora potwierdzony pieczęcią formularz akredytacyjny, który uprawniać będzie do udziału w festiwalu oraz  do  fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych 6. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, a w załączniku otrzymają potwierdzony przez organizatora festiwalu formularz akredytacyjny, który uprawniać będzie do bezpłatnego udziału w festiwalu. 7. Liczba akredytacji jest ograniczona. 8. Akredytacja upoważnia do: otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych wstępu na wydarzenia festiwalowe ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu fotografowania/filmowania wydarzeń festiwalowych wsparcia organizacyjnego ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu. 12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.