Johannes Brahms w  latach 1874-1881 wielokrotnie  bywał i występował we Wrocławiu.               Był muzykiem bardzo wszechstronnym, wrocławskiej publiczności  zaprezentował się jako kompozytor, wykonawca własnych utworów i dyrygent. Za swoją twórczość otrzymał w roku 1879 tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. W dowód wdzięczności skomponował  dla Uniwersytetu Wrocławskiego Uwerturę Akademicką. Kompozytor był we Wrocławiu postacią znaną i lubianą, dzięki czemu zdobył mocną pozycję. Johann Brahms used to come to Wroclaw and perform here between 1874 and 1881. He was a versatile musician, he presented himself to Wrocław audiences as a composer, performer and conductor. In 1879 he was awarded a honorary doctorate of Wrocław University for his work. As a token of his gratitude he wrote "Academic Overture" for the university. The composer was very well known and very popular in Wroclaw, so that he has achieved a strong position. Johannes Brahms in den Jahren 1874-1881 besuchte oft und spielte in Breslau. Er war ein sehr vielseitiger Musiker und für Wroclaw Publikum hat sich präsentiert  als Komponist, Interpret und Dirigent seiner eigenen Werke. Für seine Arbeit im Jahr 1879 hat er erhielt die Ehrendoktorwürde von der Universität Breslau. In Dankbarkeit hat er  für die Universität von Wroclaw Akademische Ouvertüre komponiert. Der Komponist war in Breslau sehr bekannt und sehr beliebt, so dass er eine starke Position erreicht hat. GENERAL DIRECTOR - Jan Pogány ARTISTIC DIRECTOR - Midori Ahmed Agencja Koncertowa Presto we Wrocławiu INTERNATIONAL BRAHMS FESTIVAL Brahms in Wroclaw  -  Romantic Adventure 20 - 25 May 2017 VI International Brahms Festival